Rasmus Paludan idømt fængsel for racistisk propaganda på sociale medier

Rasmus Paludan blev i dag fundet skyldig i en række overtrædelser af straffelovens racismeparagraf, og flere af hans forhånende udtalelser på sociale medier har karakter af propaganda.

Tekst og foto: Jens Work Kristensen

I dag faldt der dom i straffesagen mod Rasmus Paludan, der var tiltalt for i alt 14 forhold.

Han blev idømt tre måneders fængsel, og skal ifølge dommen afsone den ene måned nu. Resten af straffen er gjort betinget og skal kun afsones, hvis han igen begår noget strafbart i løbet af de kommende to år.

Den 38-årige blogger og partistifter blev bl.a. fundet skyldig i fem tilfælde af racistiske udtalelser, som han ved flere lejligheder har fremsat i forbindelse med demonstrationer, som han selv har arrangeret.

Ifølge dommen var der i flere forhold tale om racistisk propagandavirksomhed. Det hænger sammen med, at Paludan har delt videooptagelser med sine racistiske udtalelser på sociale medier som Facebook, YouTube og Twitter.

“Retten fandt det bevist, at tiltaltes udtalelser var forhånende og nedværdigende over for en befolkningsgruppe og havde en sådan grovhed, at de var omfattet af straffelovens § 266 b,” skriver Retten i Næstved i et resumé af dommen.

“Retten fandt ikke grundlag for at anse udtalelserne som led i en saglig politisk debat, og hensynet til den særligt vidtgående ytringsfrihed for politikere om kontroversielle samfundsanliggender kunne ikke føre til at anse udtalelserne for straffri,” fortsætter Retten i Næstved.

Paludan blev også frakendt retten til at beskæftige sig med straffesager og sager vedrørende fri proces i tre år. Det oplyser Retten i Næstved.

Og Paludan mister desuden kørekortet i et år, fordi han blev fundet skyldig i en række overtrædelser af færdselsloven.

Hovsa-Deling har tidligere skrevet om indholdet af anklageskriftet, som anklagemyndigheden havde givet aktindsigt i.

Paludan havde nægtet sig skyldig i sagen, men blev dømt for alle de forhold, som han var tiltalt for, og han blev straffet for 13 af de 14 tiltalepunkter.

Han blev også dømt for æreskrænkelse og skal betale en erstatning på 30.000 kroner til den krænkede kvinde. Ifølge dommen skal han desuden betale en bøde på 8500 kroner.

Hovsa-Deling har tidligere beskrevet, hvordan politiet har brugt store ressourcer på sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med Paludans kontroversielle happenings, hvor hans medhjælpere filmer publikums reaktioner, når Paludan taler grimt om folk, der har anden hudfarve, tro eller nationalitet.

Det er videoer fra hans såkaldte demonstrationer, som senere ender på sociale medier.

Her kan du læse mere om dagens dom i Retten i Næstved på domstolens hjemmeside.

Paludan er tidligere blevet idømt en betinget fængselsstraf for samme type forbrydelse.

Rasmus Paludan blev i april 2019 dømt for racisme, efter at han havde delt en video med racistisk indhold på YouTube. Han ankede dommen, men blev også dømt i ankesagen i Østre Landsret i juli 2019.

Paludan oplyser, at han også vil anke dommen i Retten i Næstved.

Del artiklen, smid et like og følg HovsaDeling.dk:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *